Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0856037085

Đại học kinh tế Kharkiv

Lượt xem: 501 Ngày đăng: 18/05/2017

Đại học kinh tế Kharkiv là trường đại học kinh tế lớn nhất miền đông Ukraine, đào tạo các bậc Cử nhân, Chuyên gia, Thạc sĩ, Tiến sĩ kinh tế . Kể từ khi thành lập vào năm 1930 đến nay, trường đã đào tạo được 50,000 chuyên gia kinh tế làm việc tại Ukraine và 79 quốc gia trên khắp thế giới.

Đại học kinh tế Kharkiv là trường đại học kinh tế lớn nhất miền đông Ukraine, đào tạo các bậc Cử nhân, Chuyên gia, Thạc sĩ, Tiến sĩ kinh tế . Kể từ khi thành lập vào năm 1930 đến nay, trường đã đào tạo được 50,000 chuyên gia kinh tế làm việc tại Ukraine và 79 quốc gia trên khắp thế giới.

Hiện có 7 trường thuộc KhNUE, đứng đầu bởi các Giáo sư, Viện sĩ hàn lâm. KhNUE có liên kết với trên 50 hiệp hội và trường học trong khuôn khổ các dự án và chương trình giáo dục và nghiên cứu.

 

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ 2014/2015

 

Chuyên Ngành

Học Phí (USD/ năm)

Cử Nhân

Thạc Sỹ

Du Lịch

(có hệ đào tạo bằng tiếng Anh)

2400

2400

Lý Thuyết Kinh Tế

1560

1560

Điều Khiển Kinh Tế

1560

1560

Kinh Tế Ứng Dụng

1560

1560

Kinh Tế Quốc Tế

2400

2400

Kinh Tế Doanh Nghiệp

2000

2000

Quản Lý Nguồn Nhân Lực

2000

1560

Thống Kê

1560

2000

Marketing

2000

1560

Tài Chính

2000

2000

Ngân Hàng

2000

2000

Thuế

2000

2000

Kế Toán và Kiểm Toán

1560

1560

Hệ Thống Quản Lý Thông Tin và Công Nghệ

1560

1560

Công Nghệ Máy Tính và Giám Sát Kinh Tế

1560

1560

Quản Lý Tổ Chức

(có hệ đào tạo bằng tiếng Anh)

2000

2000

Quản Trị Hoạt Động Kinh Tế Nước Ngoài

2400

2400

Logic

2000

2000

Quản Lý Hành Chính

 

2000

Quản Trị Kinh Doanh

 

2000

Quản Lý Hoạt Động Sáng Tạo

(có hệ đào tạo tiếng Anh)

1560

1560

Công Nghệ Đa Phương Tiện Điện tử

1560

1560

Công Nghệ Máy Tính, Hệ Thống Xuất Bản và các Sản Phẩm In Ấn

1560

1560

Quản Lý Công

 

1900

Quản Lý Tài Chính Và An Ninh Kinh Tế

 

2000

Nghiên Cứu Sinh

5500

 

Dự Bị

1300