Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0856037085

Học viện Nha Khoa Y tế Ukraina

Lượt xem: 427 Ngày đăng: 22/05/2017

Học Viện Nha khoa Y tế là Học viện Đại học hàng đầu về đào tạo cả bác sĩ và nha sĩ. Học viện bắt đầu hoạt động vào năm 1921 từ vị trí là Khoa nha của Học viện Y tế Kharkiv.

Học Viện Nha khoa Y tế là Học viện Đại học hàng đầu về đào tạo cả bác sĩ và nha sĩ. Học viện bắt đầu hoạt động vào năm 1921 từ vị trí là Khoa nha của Học viện Y tế Kharkiv. Năm 1967, Học viện được chuyển lên thành phố Poltava và đổi tên lại là Học viện Nha khoa Y tế Poltava. Vào năm 1994 Học viện được cấp chứng nhận cấp độ cao nhất (cấp độ IV) và đổi tên thành Học viện Nha khoa Y tế Ukraine.

Hiện nay có đến 3615 sinh viên đang theo học tại Học viện, bao gồm 938 sinh viên quốc tế đến từ 42 quốc gia khác nhau. Có các Khoa Y Tế và Nha Khoa, Khoa Dự Bị để đào tạo cho các sinh viên quốc tế, Khoa Sau Đại Học và bộ phận đào tạo khóa học dự bị.

Sự tiềm năng về khoa học của UMSA được đại diện bởi 82 Bác Sĩ Khoa Học Y Tế, 316 Ứng cử viên Khoa học, 75 Giáo Sư và 174 Trợ lý giáo sư.

Các chương trình đào tạo của học viện chuyên về:

1. Y Học Cơ Sở (Thời gian học là 6 năm)

Học phí: 3500 US$ (đào tạo bằng Tiếng Anh)

Chi phí nhà ở: 500 US$/năm

Khoa Y Học Cơ Sở:

Thời gian học: 6 năm

Được trao bằng cấp: Bác Sĩ (Doctor of Medicine – M.D.)/ Cử nhân Y khoa và Cử nhân Giải phẩu (MBBS)

2. Khoa răng hàm mặt (thời gian học là 5 năm)

Học phí: 3800 US$ (đào tạo bằng Tiếng Anh)

Nhà ở: 500 US$/năm

 

3. Nhi khoa (thời gian học là 6 năm)

Học phí: 3800 US$ (đào tạo bằng Tiếng Anh)

Nhà ở: 500 US$/năm

Khoa Nhi:

Thời gian học: 6 năm

Được trao bằng cấp: Bác Sĩ (Doctor of Medicine – M.D.) / Bác sĩ nhi / Cử nhân Y khoa và Cử nhân Giải phẩu (MBBS)